C O L O F O N

 

                               AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING "DE PARADIJSVIS"                      

       

     Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam                tel.078-6932409 

     Internet: www.paradijsvis.nl                                  E-mail: paradijsvis@hetnet.nl 

  

      facebook www.facebook.com/paradijsvis

 

 

Functie:

Naam:

Adres:

Telefoon en e-mail:

Voorzitter

Joop Noordzij

P.de Hoochplaats 182 2951 SK Alblasserdam

078-6917190

joostnoordzij@ziggo.nl

Secretaris

Chris van Erkel

Rembrandtlaan 7

3351 RE Papendrecht

078-6157139

chrisvanerkel@gmail.com

Penningmeester

Will Huygen

West Kinderdijk 277

2953 XT Alblasserdam

078-6914380

w.huygen@kpnplanet.nl

Co÷rdinator Schuimnest

Cees Koridon

Abelenhof 20

3355 PL Papendrecht

078-6155871

geen mail

Hoofd Aquariumafdeling

Bas Dekker

P.de Hoochplaats 398

2951 SR  Alblasserdam

078-6916986

bas-dekker@planet.nl

Hoofd Barafdeling

Pleun Zanen

Zeilmakersstraat 27

2951 VX Alblasserdam

06-28848482

geen mail

Algemeen Adjunct

Joop Aret

Weversstraat 26

2951 BZ Alblasserdam

078-6913774

jjaret@hetnet.nl

Algemeen Adjunct

Carlo Schimmel

Merelstraat 23

2353 EK Alblasserdam

078-6915636
c.schimmel@solcon.nl

Algemeen Adjunct

Henk Vastenhout

Weidemolen 32

3352 TG Papendrecht

078-6157247

henk.vastenhout@live.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diverse taken en verantwoordelijkheden:

Redactie

C.v. Erkel, W.Huygen

J.Keesmaat,J.Aret,T.Klop 

Kaarttoernooien

Mediatheek

Joop Noordzij

Propaganda en Website

Joop Aret

Ledenadministratie

Will Huygen

Jeugdzaken en Keuringen

Henk Vastenhout

Notulen

Chris v Erkel

Inkoop Aqua-

riumafdeling

Bas Dekker

Verzekeringen

Will Huygen

Energiebeheer

Jan Erkelens

Inkoop Barafdeling

Pleun Zanen

 

 

Correspondentie adres en clubgebouw

"Het Schuimnest"

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam.   

geopend op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur

en op zaterdag van 12.30 uur tot 15.30 uur.         

Betalingen

NL23INGB 0000586650  

t.n.v. Paradijsvis Alblasserdam                                                    

Kamer van Koophandel

Dossiernummer 40321224

Kon.Goedkeuring

K.G.nummer 58 d.d. 12-11-1975

Aangesloten bij

Nederlandse Bond Aqua Terra