Clubblad  " Paradijsvisnieuws "


"Paradijsvisnieuws " heeft een oplage van 250 stuks. Behalve in juli en augustus verschijnt het blad maandelijks.


Uiteraard wordt het blad verzonden naar alle leden, maar ook naar onze adverteerders. Immers, zonder deze vorm van sponsoring is het uitbrengen van een clubblad een bijna onmogelijke opgave.


Een uitwisselingsprogramma met andere verenigingen zorgt ervoor dat ons clubblad ook te vinden is op leestafels van andere verenigingen. Het restant van de oplage vindt z'n weg naar bibliotheken, scholen, wachtkamers van artsen, et cetera.

" Paradijsvisnieuws " zorgt in eerste instantie ervoor dat  leden tijdig ge´nformeerd worden over allerlei aktiviteiten die er plaatsvinden.

Ook worden noodzakelijke bestuursmededelingen door middel van het clubblad gepubliceerd. 

Kopij voor ons clubblad is altijd welkom !  >mail naar redactie