WAT ZIJN KEURINGEN ?                                                                  Door: Joop Aret 

Er bestaan misverstanden over het begrip keuringen. Men denkt vaak dat een keurmeester zijn of haar persoonlijke voorkeuren laat spreken. Niets is minder waar. Keuringen geschieden volgens vastgestelde richtlijnen waar een puntensysteem aan gekoppeld is. Ook bestaan er richtlijnen voor de afmetingen van aquaria, de techniek en de verlichting.
Richtlijnen zijn er ook voor wat betreft de levende have. We komen hier later op terug. Een keurmeester is opgeleid om keuringen te verrichten. De N.B.A.T. leidt deze mensen op voor alle specialiteiten van de liefhebberij. De N.B.B.Z. richt zich met name op de specialiteit van zeewater-aquaria.
Keuringen worden georganiseerd door verenigingen, meestal gebeurt dit eens per jaar, voorafgaande aan daarop volgende keuringen voor districten, waaruit dan de deelnemers voor de landelijke keuring worden geselecteerd. In overleg tussen de vereniging en de keurmeester worden datum en tijdstip vastgesteld waarop het aquarium thuis visueel wordt bekeken en beoordeeld volgens de daarvoor geldende criteria.

HET NUT VAN KEURINGEN

U heeft uw aquarium ingericht volgens uw beste weten en bent uiteraard trots op het ‘levende schilderij’ in de huiskamer. Terecht. Veel tijd en energie is besteed aan het eindresultaat en regelmatig worden er verbeteringen en veranderingen toegepast. Waarom dan die keurmeester over de vloer?
Het is juist een goede zaak om uw kennis en inzichten te toetsen aan die van de ervaren en opgeleide keurmeester. Natuurlijk, het is uw bak, dus uw wil is wet! De ervaring leert echter dat bepaalde adviezen altijd een toegevoegde waarde kennen en, uw trots, uw bak op een hoger niveau brengen. En dat willen we toch?
Bepaalde regeltjes en vereisten zijn in feite zo logisch als wat. Er wordt soms niet genoeg over nagedacht. Het is toch inderdaad storend als een hulpmiddel ( b.v. ’n thermometer ), storend tegen de voorruit is geplakt. Of een dikke laag grind tegen de voorruit. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Ook de beplanting dient te voldoen aan bepaalde eisen. Van wezenlijk belang is natuurlijk de gezondheid. Ook de plaats waar planten staan speelt een niet onbelangrijke rol, het creëren van extra diepte is iets wat met planten gedaan wordt. Het geheel wordt wel compositie genoemd. Regeltjes ook met betrekking tot de levende have, verdeling van de leefgebieden is belangrijk. (oppervlaktebewoners, bodembewoners en vrijzwemmers).
Dit zijn zomaar wat voorbeelden van zaken, waar een keurmeester aandacht aan besteed. En u merkt wel, alles staat in dienst van uw aquarium. Het meedoen aan keuringen heeft dus wel degelijk toegevoegde waarde voor uw hobby.

Tenslotte een greep uit wat ‘gouden’ regeltjes…:

1. Beplanting

Niet teveel soorten planten, grote groepen van dezelfde soort geven een rustig beeld. Voorkom dat groepen in elkaar overlopen. Bereik dit door verschil in bladvorm en kleur. Zorg voor een doorkijk en bereik daarmee suggestieve dieptewerking (bijvoorbeeld door een “straatje”) Plaats een solitair niet exact in het midden, maar liever op een derde van de lengte van het aquarium.

2. Techniek

Zorg dat die in orde is, zowel filterinstallatie als verlichting. Zo min mogelijk zichtbaar in het aquarium.

3. Levende have

Zorg dat alle waterlagen benut worden, kies voor specifieke bewoners van de bodem. Zorg voor bovenzwemmers. De vrijzwemmers benutten in het algemeen het middelste gebied. Kies bovendien voor ‘schooltjes’, dit geeft een rustiger beeld en ook de dieren vinden het prettiger.

4. Bodem

Vermijd dat een dikke laag grind zich storend tegen de voorruit bevindt. Er moet natuurlijk wel voldoende aanwezig zijn om de voorgrond- beplanting goed vast te houden

5. Oppervlakte

De wateroppervlakte dient op het niveau van de onderkant van de bovenlijst te zijn. Teveel, dus te hoog water, zorgt ervoor dat de bovenzemmers “buiten het gezichtsveld” zwemmen. Is de lijn te laag, dan veroorzaakt dit een onaangename inkijk tegen verlichting of dekruiten.

6. Voedsel

Voeder regelmatig en in kleine porties. Voorkom hiermee dat voedsel ongebruikt tussen planten komt te liggen en daardoor een bron kan vormen voor ongewenste algsoorten, zoals de blauwe alg. Gevarieerd voedsel is bovendien belangrijk voor de gezondheid van de vissen.


webpagina van aquariumvereniging de Paradijsvis