L i d   w o r d e n


Lid worden van Aquarium-en Vijververeniging "De Paradijsvis" biedt vele voordelen, zoals....:

         Gebruik maken van de Aquarium winkel

                  ● Gebruik van bibliotheek

                         ● Meedoen aan huiskeuringen ( voor verenigingsleden + NBAT )

                      ● Inspraak tijdens ledenvergaderingen

Soort lidmaatschap

Contributie

Duur    

Verenigingslid

26

1 Jaar

Ver. + NBAT

65

1 Jaar

Verenigingsjeugdlid ( < 18 jaar)

16

1 Jaar

Jeugdlid + NBAT ( < 18 jaar)

47

1 Jaar

Wilt u lid worden van de aquarium-en vijververeniging "DE PARADIJSVIS"
Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens en de gewenste lidmaatschapsvorm naar: paradijsvis@hetnet.nl
Na ontvangst van de contributie ontvangt u ons clubblad en bent u lid.

Contributie betalingen uitsluitend naar  NL 23 INGB 0000586650  t.n.v. Paradijsvis-Alblasserdam