L i d   w o r d e n


Lid worden van Aquarium-en Vijververeniging "De Paradijsvis" biedt vele voordelen, zoals....:

         Gebruik maken van de Aquarium winkel

                  ● Gebruik van bibliotheek

                         ● Meedoen aan huiskeuringen ( voor verenigingsleden + NBAT )

                      ● Inspraak tijdens ledenvergaderingen

Soort lidmaatschap Contributie Duur
Verenigingslid € 26 1 Jaar
Ver. + NBAT € 60 1 Jaar
Verenigingsjeugdlid ( < 18 jaar) € 16 1 Jaar
Jeugdlid + NBAT ( < 18 jaar) € 42 1 Jaar

Wilt u lid worden van de aquarium-en vijververeniging "DE PARADIJSVIS"
Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens en de gewenste lidmaatschapscategorie naar: paradijsvis@hetnet.nl
Na ontvangst van de contributie ontvangt u ons clubblad en bent u lid.

Contributie betalingen uitsluitend naar  NL 23 INGB 0000586650  t.n.v. Paradijsvis-Alblasserdam

Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?

 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

 Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

     Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.