02 october 2007:  Slechte opkomst tijdens dia-lezingen

De laatste seizoenen is het zeer regelmatig voorgekomen dat de belangstelling voor dialezingen diep bedroevend was. Zo ook was de opkomst van 2 leden op z'n mildst gezegd tegenvallend.

Meulblok en Jansen brachten hun lezing "natuurlijk, een aquaterrarium" ten gehore. Dit zijn toch niet de eerste de besten en publiciteit was er ruim voldoende aan gegeven.

 

dialezingen wellicht 'uit de tijd'

 

Z'on 30 jaar kon je nog rekenen op 20 tot 30 belangstellenden. Zijn dialezingen uit de tijd? Wellicht moet deze vraag met 'ja'worden beantwoord. In ieder geval bestaat er weinig of geen behoefte meer aan dit soort avondprogramma's. Het bestuur is dan ook de mening toegedaan hiermee te stoppen en zal dit tijdens de komende ledenvergadering aan de leden voorleggen.

 

kosten rijzen de pan uit

 

Afgezien van de matige belangstelling worden er ook steeds meer kosten gemaakt en bedragen van 100 tot 150 euro (excl.reiskosten) zijn geen uitzondering. De Paradijsvis gaat zich meer toeleggen op goed en natuurgericht dvd-materiaal. De technische middelen zijn aanwezig en de kosten relatief laag. Ervaring heeft bovendien geleerd dat dit publiek trekt.