Nieuwjaarsreceptie   2010

 

Het was leuk om “iedereen” weer eens te zien en geluk te kunnen wensen. Het woord iedereen is maar betrekkelijk want gezien dat we een vereniging hebben van over de 160 leden misten we er toch “een paar” op de receptieL. Ergens toch een beetje jammer.

Nadat het feest even op gang gekomen was werd door onze (interim) voorzitter Joop Noordzij een terugblik op het oude jaar gegeven waarbij speciaal nog even werd stilgestaan bij het verlies van Marijn Klop, die door ons allen werd gewaardeerd als bestuurslid, medelid en vriend.

Verder werd het goede nieuws gebracht dat dit jaar met een voltallig bestuur aangetreden werd wat de vereniging zeer ten goede komt. Gelukkig dat er toch altijd weer mensen gevonden kunnen worden die zich voor de vereniging willen inspannen.

De familie Noordzij had als vanouds weer de moeite genomen om voor de hapjes te zorgen en dat loog er niet om. Jammer van dat goede voornemen om in het nieuwe jaar wat kilos kwijt te raken en ik daarom alles aan mij voorbij moest laten gaan.Twee welbekende dames stonden achter de bar en gingen zeer professioneel te werk. Natuurlijk moest er nog wel even een man aan te pas komen om een fles open te trekken, maar wij mannen zijn wel zo galant en doen dat met plezier voor het zwakke geslacht.

 

 

Dat onze vereniging wel in de gemeentelijke belangstelling staat werd duidelijk door de aanwezigheid van de wethouders de heren Cardon en Veerman. Volgens mij probeerde onze voorzitter een bak met vissen aan de heer Veerman te slijten maar dat lukte niet voor zover ik weet.Wat teleurgesteld heeft hij zich toen met de heer Cardon naar de bar begeven om daar als hoge heren onder elkaar de wereldproblemen te bespreken. Oplossingen gevonden? Lijkt mij toch wat aan de sterke kant.Jammer dat de heer Cardon geheelhouder is en zich tot koffie beperkte (of heb ik wat gemist?)

Verder zagen we ons erelid Gerrit van Ommen met vrouw (die op 17 januari hun 60 jarig huwelijk vieren  in Landvast). Ja dat was nog vóór de oprichting van de vereniging hoor.

En wat hebben we toch een heerlijk clubhuis om feest en dergelijke te vieren.

 

 

Als je dan zo de zaal in kijkt dan zou je denken dat er heftige discussies over aquarium technieken gaande zijn. Nou vergeet het maar hoor. Ik hoorde verhalen over oliebollen en appelflappen bakken, vakantie, de buurvrouw, sneeuwruimen en noem maar op. Gelukkig maar want ik zou voor aap staan om als onbenul plantennamen te moeten noemen zonder mijn tong te breken. U kunt zich dus rustig onder het publiek mengen en wat nietszeggende losse kreten slaken, want veel anders hoor je toch nietJ. Bij het volgende feest rekenen we dus op iedereen, en dan kunnen we altijd nog uitwijken naar Landvast.

Al met al was het weer een zeer gezellige receptie en echt een gelegenheid om oude banden weer eens aan te halen. Houd u er rekening mee dat die oude banden zich ook weer laten gelden op de rommelmarkt op 29 mei dit jaar. Weet u nog? Liggen die oude hometrainer, parelketting, printer en noem maar op, al gereed voor transport naar het clubhuis?

 

Jan Keesmaat

 (webpagina van aquariumvereniging "de Paradijsvis")