Nieuwjaarsreceptie   2011

DE NIEUWJAARS-RECEPTIE BIJ DE PARADIJSVIS

Geheel in de lijn der traditie werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden op 4 januari jl. in het clubgebouw van de vereniging.

Bij afwezgheid van de voorzitter was het penningmeester Will Huygen die een nieuwjaarstoespraak hield voor de ongeveer 30 aanwezigen.

 

De tekst daarvan citeren wij…...:

 

"Beste mensen, u bent gewend om tijdens deze jaarlijkse receptie te worden toegesproken door de voorzitter, zowel Joop zelf als zijn vrouw Dicky kunnen vanwege een verplichting elders hier niet zijn en hij heeft mij gevraagd dit voor hem te willen doen.

Ik hecht er aan stil te staan bij het feit dat wij jammerlijk genoeg afscheid moesten nemen van Lina van Omme en Henny Venhuizen, zij verdienen het om respectvol te worden herdacht.

Zonder pessimisme uit te stralen denk ik toch te moeten stil staan bij het steeds verder afnemend enthousiasme voor een regelmatig

bezoek aan het schuimnest en de contactavonden.

Ook ons ledental dreigt af te nemen tot een onacceptabel niveau met alle gevolgen van dien, de oorzaak hiervan is moeilijk vast te stellen.

Wij als vereniging ontmoeten dus enige tegenwind zou je kunnen zeggen waardoor harder op de pedalen gedrukt moet worden,

 in de eerste plaats een inspanningsverplichting voor het bestuur maar ook voor de leden om te trachten het tij te keren.

Met vreugde kunnen we terugzien op het succes van de paradijsvismarkt, de klaverjasmiddagen en de onlangs georganiseerde bingo.

Trots kunnen we zijn op ons komend 60-jarig bestaan in het voorjaar van 2011,

door het bestuur zijn inmiddels een aantal voorbereidingen getroffen als opmaat naar de viering hiervan.

Deze respectabele verjaardag zal op 4 Maart a.s. in de vorm van een receptie in Landvast worden gevierd, specifieke informatie hierover zal worden aangegeven in de media en ons jubileumnummer PARADIJSVISNIEUWS van Februari en middels persoonlijke uitnodigingen.

Ik zou willen besluiten met U en de Uwen een voorspoedig 2011 te wensen en vooral een goede gezondheid.

PROOST!!!"

 

Pessimistisch is hij ten aanzien van het ledenaantal en het bezoek aan het Schuimnest. Een idee om de hobby nieuw leven in te blazen kwam van de wethouder, Ad Cardon. Hij opperde het idee om scholen aan te schrijven en uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek aan het Schuimnest, iets wat we zeker zullen doen.

Al met al is het toch een gezellige avond geworden en uw redactie zou willen aansluiten bij Will's woorden: "Allen een voorspoedig 2011 en vooral een goede gezondheid"

 

Joop Aret


(webpagina van aquariumvereniging "de Paradijsvis")