P a r a d i j s v i s   N i e u w s

 

 

Meer nieuws ?       > klik hier voor het "Nieuws-archief"12 november 2016....: 'JUBILEUM OPEN HUIS"


De viering van ons 60-jarig jubileum in 2011, destijds in Landvast, ligt eigenlijk nog maar net achter ons en we staan
alweer voor het volgende jubileum. Het is dan ook in november dat we ons 13e lustrum bereiken in ons nieuwe Schuimnest.

Dit Schuimnest, tot stand gekomen in 2006, is toen op zaterdag 11 november om 11.11 uur feestelijk geopend.
Ook alweer bijna 10 jaar geleden.
Een gedenkwaardig moment wat volgens ons, als bestuur, zeker opnieuw aandacht verdient.

Min of meer geïnspireerd  door de succesvolle Open dag van vorig jaar lijkt het ons wel leuk om op zaterdag 12
november 2016 een z.g. "Jubileum Open huis 2016 " te organiseren, waarbij ook gelijk ons 65-jarig Jubileum
wordt gevierd. Over de juiste activiteiten op deze dag zijn al wat ideeën  maar die moeten nog verder worden
uitgedacht. Het verloten van een compleet ingericht aquarium zal zeker worden herhaald.

Vooruitlopend op dit "Jubileum Open huis 2016" zal begin november een speciale uitgave van "Paradijsvisnieuws'
worden verzorgd waarin, naast het programma voor die dag, uitgebreid aandacht wordt besteed aan het wel en
wee van de vereniging en het tot stand komen van ons Schuimnest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 januari 2016....:  Drie jubilarissen onderscheidenTijdens de Algemene ledenvergdering van 23 januari 2016 werden drie jubilarissen onderscheiden
.........

Dit waren: Dhr.Argenta (25 jaar lid). Dhr. van der Wolde (40 jaar lid) en Dhr. Noordzij (40 jaar lid)

Er waren nog twee jubilarissen, De heren Wong en de Vries, beiden waren niet aanwezig

Als eerste werd Dhr. Argenta gefeliciteerd door voorzitter Joop Noordzij


Ook werd het bloemetje niet vergeten.....Dat was bestemd voor mevrouw Argenta

Vervolgens werd Arie van der Wolde in het zonnetje gezet, dit keer met de bloemen voor mevrouw vander Wolde

 

Als derde jubilaris was er Joop Noordzij. Hij kon zichzelf echter niet in het zonnetje zetten, vandaar dat ere voorzitter 

Gerrit van Omme deze taak op zich nam..........

Waarbij hij toonde dat hij het zoenen nog niet is verleerd........


23 januari 2015....: Twee jubilarissen onderscheiden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2015 werden twee leden onderscheiden.

Dit waren de heren Klop en van Omme. Eerstgenoemde vanwege het feit dat hij 40 jaar lid is 

van de Paradijsvis en de heer van Omme is dat al 60 jaar.

Teun Klop, tevens bestuurslid (secretaris) van onze vereniging, heeft te kennen gegeven niet meer herkiesbaar

te zijn. Het bestuur betreurt dit ten zeerste maar heeft hier begrip voor. Wel heeft Teun aangegeven dat hij 

beschikbaar blijft als voorzitter van de redactiecommissie.

Gerrit van Omme met zijn 60 jarige lidmaatschap is daarmee de oudste binnen de vereniging en hij werd dan

ook van harte toegesproken en gefeliciteerd. Gerrit doneerde € 600 aan de verenigingskas waarvoor hij enorm

werd bedankt. Verder deelde hij mede dat hij zijn memoires op gaat schrijven en deze zullen gepubliceerd worden

in het clubblad van de verenigng en wellicht ook op deze website.

Foto boven: Teun Klop ontvangt een gegraveerde pennenset

Foto hierboven: Gerrit van Omme ontvangt een
                            trofee voor 60 jaar lidmaatchap  


 

 31 januari 2014......:  Jubilarissen onderscheiden  

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2014 werden twee leden onderscheiden.
Dit waren de heren Joop Aret en Will Huygen. Zij kunnen allebei terugzien op veertig jaren lid van
de Paradijsvis en dit was iets wat voorzitter Joop Noordzij niet ongemerkt voorbij liet gaan.
Beide heren kunnen bovendien terugzien op een zeer lange periode in het bestuur: Will als penning-
meester en Joop als PR-man en redactielid.
Joop Noordzij overhandigde een mooi pennenset en voor "moeder de vrouw"een prachtig boeket
bloemen.                    van links naar rechts: Joop Aret, Will Huygen en Joop Noordzij.

  26 januari 2011 Jubilarissen onderscheiden     

 

                                                       lees meer

 


   4 Januari  2011

              

           Nieuwjaarsreceptie bij de Paradijsvis

 

                                               lees meer


   5 November 2010                   

     

     In Memoriam  Lina van Omme

 

                                               lees meer


   2 Januari 2010                  

     

     Nieuwjaarsreceptie 2010

 

                                               lees meer+ foto


 

   30 November 2009                      

           VAN HET BESTUUR

Als gevolg van het overlijden van ons bestuurslid Marijn Klop, het vertrek uit het bestuur m.i.v het komend verenigingsjaar van het

bestuurslid Ronald Viergever en de nog steeds bestaande bestuursvacature, in relatie tot de noodzakelijke continu bezetting van 9 bestuursleden, zijn door het dagelijks bestuur de volgende leden verzocht zich op de ledenvergadering van januari 2010 verkiesbaar te stellen en per direct ad interim tot het bestuur toe te treden; 

Dhr. J.J.Aret, voor PR en redactietaken.

Dhr. T.Bennis, als hoofd barafdeling schuimnest.

Dhr. C. van Erkel, als bestuurslid. 

Alle voornoemde leden hebben zich inmiddels hiertoe bereid verklaard, waarvoor wij hun bijzonder erkentelijk zijn.

Uiteraard blijven alle betrekkinghebbende statutaire bepalingen voor bestuursverkiezingen van kracht en kunnen eventuele

tegenkandidaten zich tot voor aanvang ledenvergadering melden.

Wij vragen begrip voor deze ongebruikelijke gang van zake.

Namens het dagelijks bestuur,

Will Huygen, 11 november 2009.

                                         


   24 Oktober 2009                      

     

     In Memoriam  Marijn Klop

 

                                               lees meer+ foto


   5 Februari 2008                      

     

     Op huis bezoek bij Jos Bravenboer en Wout Esser

 

                                               lees meer+ foto's

 


   25 januari 2008: Jubilarissen onderscheiden                       

     

     Henk Vastenhout en Wim Haverkamp 25 jaar lid

 

                                               lees meer+ foto's

 


   10 januari 2008: Medewerkers voor "Paradijsvis Marktdag" gezocht                       

     

     31 mei a.s. wordt een drukke dag

 

                                               lees meer

 


   03 januari 2008: Nieuwjaarsreceptie in clubgebouw                          

     

     Velen hadden de gladheid getrotseerd

 

                                               lees meer en bekijk foto's

 


   15 december 2007: Uitslag Rayonkeuring 2007                          

     

     Een spannende avond voor het "Rayon Drechtsteden"

 

                                               lees meer en bekijk foto's

 


   1 december 2007: Sinterklaas bezoekt Paradijsvis                          

     

     Veel kinderen bij Sint in het clubgebouw

 

                                               lees meer en bekijk de foto's

 


   10 november 2007: Vrijwilligers avond in clubgebouw                          

     

     Een hapje en een drankje is het "loon" van de meer dan 30 vrijwilligers

 

                                               lees meer en bekijk de foto's

 


   25 october 2007: Uitslagavond Huiskeuring 2007                          

     

     Bondskeurmeester Jeroen Bastiaans presenteert uitslag.

 

                                               lees meer en bekijk de foto's

 


   02 october 2007: Geen belangstelling voor "dia-lezingen"                           

     

     Kennelijk is er geen belangstelling meer!  De Paradijsvis neemt

     maatregelen    lees meer

 


   10 september 2007: Unieke film "het grote barriëre rif"                             

     

      De film is inmiddels vertaald en ondertiteld                   

                                                                       > lees meer

 


   6 juli 2007: Voorbereiding Open Huis en grote Paradijsvis markt                             

     

      Inzameling tweedehands spullen voor snuffelmarkt

      in het voorjaar 2008                   

                                                                       > lees meer